Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

19-02-2019

Salderingsregeling en BTW zonnepanelen

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen duurt een jaar langer. Het omvormen van de salderingsregeling naar een terug leversubsidie is volgens minister Wiebes (EZK) complexer dan gedacht. Daarom verlengt hij de regeling...[meer...]


19-02-2019

Internetconsultatie wijziging Bouwbesluit BENG 2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor...[meer...]


19-02-2019

Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tijdens dit gesprek werd onder andere...[meer...]


19-02-2019

De makelaar: het grote misverstand

Een makelaar, die bemiddelt toch tussen koper en verkoper? Ja, maar let op: het ligt een stuk genuanceerder. De makelaar van de verkoper is er voor de belangen van de verkoper, zoals een aankoopmakelaar er alleen voor jou als...[meer...]


18-02-2019

Vragen en antwoorden uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer de beantwoording gestuurd van de vragen van de Tweede Kamercommissie LNV over de uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS).[meer...]


18-02-2019

Sanering en verduurzaming varkenshouderij

Minister Schouten (LNV) beschrijft de voortgang van de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord (HA) van juli 2018.[meer...]


18-02-2019

Taxeren als waardevol instrument

Taxeren van agrarische bedrijven en gronden gebeurt veelal alleen bij aanvraag van een nieuwe financiering. NVM A&LV-makelaar Gerard Koerhuis van Noord Veluwse Makelaardij uit Heerde ziet een taxatie echter ook als een waardevol...[meer...]