Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

15-05-2018

Nieuwe makelaars en taxateurs mei 2018

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 14 mei tijdens de be√ędiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven....[meer...]


09-05-2018

Ontwerpbesluit label C verplichting kantoren aan Tweede Kamer gestuurd

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit gestuurd waarmee per 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen over minimaal een energielabel C moeten beschikken.[meer...]


09-05-2018

Koopwoningmarkt staat onder druk

Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog...[meer...]


07-05-2018

Aanbod commercieel vastgoed in eerste kwartaal 2018 verder afgenomen

Het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte in Nederland, is in het eerste kwartaal van 2018 verder afgenomen. Het aantal vierkante meters dat te huur of te koop werd aangeboden, daalde in het eerste kwartaal met...[meer...]


30-04-2018

Agrarische sector maakt op vele fronten goed 2017 door

Melkveehouders haalden meer marge door de sterk gestegen melkprijzen, terwijl het saldo van akkerbouwbedrijven juist iets afnam. Beide sectoren kenden in 2017 een hoger aantal verkochte bedrijven en een lichte stijging van...[meer...]


30-04-2018

Woningbouw wordt prioriteit binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid

Al sinds de eerste signalen in 2016 waarschuwt de NVM voor het 'droogkoken' van de woningmarkt. Inmiddels zijn de problemen voor iedereen duidelijk voelbaar: de woningmarkt is steeds krapper geworden en de prijzen stijgen hard....[meer...]


25-04-2018

Minister moet meer doen voor problematiek rond plattelandswoningen

CDA en VVD zijn ontevreden over de manier waarop de minister hun motie over de Wet plattelandswoningen wil afdoen. De NVM heeft in het verleden hard gelobbyd voor de totstandkoming van deze wet. De wet maakt het mogelijk dat...[meer...]